Site map
  • NTC trúng thầu tại dự án Cục Viễn thông

    Ngày 13/12/20019, Cục Viễn Thông đã chính thức lựa chọn nhà thầu Công ty TNHH Niềm Tin để ký hợp đồng gói thầu "Mua sắm hệ thống thiết bị phục vụ cho phòng họp, hội trường tại Cục Viễn Thông" thuộc dự toán "Kế hoạch mua sắm hàng hóa, tài sản, dịch vụ của Cục Viễn Thông năm 2019", trị giá hợp đồng là gần 6 tỷ đồng.

    Phạm vi dự án nằm trong lĩnh vực nhiều kinh nghiệm của NTC đã triển khai trong thời gian qua, chúc NTC triển khai dự án thành công tốt đẹp.