Site map
 • Media Centre

  April 06, 2010|Niềm tin, và con đường khác biệt >>>
  January 28, 2010|Giải pháp truyền thông thời công nghệ >>>
  December 24, 2009|NTC - Ấn tượng về một con đường xanh và những nụ cười >>>
  December 24, 2009|Một ấn tượng tốt đẹp về NTC >>>
  December 24, 2009|Cảm nhận về một Niềm Tin >>>
  December 24, 2009|Tổng Giám Đốc NTC - Một người sếp, một người anh, một người bạn >>>
  December 24, 2009|Đại gia đình NTC >>>
  December 24, 2009|Mùa mưa về, tôi nhớ NTC >>>
  December 24, 2009|Có một NTC chuyên nghiệp như thế >>>
  December 01, 2009|NTC - IS trở thành đối tác chính thức của Eaton và Rittmeyer tại Việt Nam >>>
  November 05, 2009|“Niềm Tin” của Nguyễn Việt Sơn - Người khám phá thế giới công nghệ thông tin >>>
  October 20, 2009|NTC - Nơi gửi gắm niềm tin >>>
  October 14, 2009|NTC – Dám nghĩ, dám làm cái mới >>>
  October 14, 2009|Contact Center - thị trường đầy tiềm năng >>>
  September 21, 2009|Ý nghĩa logo NTC >>>
  September 21, 2009|NTC Gallery >>>
  September 21, 2009|Triết lý thương hiệu NTC >>>
  September 21, 2009|Ảnh chân dung Tổng Giám Đốc >>>
  September 21, 2009|Triết lý NTC >>>
  September 21, 2009|Giấc mơ trở thành thực tế - Cuộc sống tiện nghi trong ngôi nhà thông minh >>>

  Xem thêm  1 | 2